Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: uređenje oborinske odvodnje uz ŽC i LC na području KZŽ

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: uređenje oborinske odvodnje uz ŽC i LC na području KZŽ

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa postupcima nabave,  javni naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.



Skip to content