PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa postupcima nabave,  javni naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima....

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i čl.9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), a u svrhu pripreme predmetne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s...

Skip to content