Author: karnel@fer-projekt.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla vel commodo nisl. In feugiat ipsum nec velit convallis, eu faucibus quam viverra. Curabitur scelerisque in velit pharetra suscipit. Pellentesque a ipsum ante. Ut consequat urna dui, quis consequat sem fermentum sit amet. Nulla id ultricies...

Lokalna cesta L22029 (Kumrovec (D205) – Dugnjevec – Prosenik – Tuhelj (Ž2248)) privremeno se zatvara za promet od 01.05.2019. do 31.05.2019.godine radi izvođenja radova izgradnje odvodnje fekalnih voda naselja Ravno Brezje i Risvica u Općini Kumrovec. Za vrijeme zatvaranja navedene ceste promet se preusmjerava relacijom (itinererom):...

Lokalna cesta L22043 Ravnice – Jalšje zatvara se za promet od 04.06.2019. do 01.08.2019. godine radi izvođenja radova sanacije mosta na istoj cesti u Jalšju na području Općine Veliko Trgovišće. Za vrijeme zatvaranja navedene ceste promet se preusmjerava obilaznim pravcem : Ravnice – Dubrovčan – Jezero...

Županijska cesta Ž2126 (Petrova Gora (D29) – Gregurovec – Mihovljan (Ž2125)) zatvara se za promet od 28.02.2019. godine do 31.03.2019. godine radi izvođenja radova sanacije klizišta i rješenja odvodnje u Gregurovcu. Za vrijeme zatvaranja navedene ceste promet se preusmjerava relacijom (itinererom): Petrova Gora – Novi Golubovec –...

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br.76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 12. i 18. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 9/06.,),KLASA: 340-09/10-09/10, URBROJ: 2140-12-10-09-1 od 04. ožujka 2010.) (KLASA: 003-05/13-01/02, URBROJ: 2140-12-04/1-13-1 od 23. prosinca...

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije izdala je izvođaču radova MB-TRANSGRADNJA d.o.o., Kralja Petra Svačića 20, Krapina suglasnost na izvođenje radova sanacije cestovnog propusta preko potoka Hum u Miljani županijskoj cesti Ž2151. Za vrijeme izvođenja radova izvođač će organizirati promet uz naizmjenično propuštanje prometa po ograđenom...

Skip to content