JAVNI POZIV- evidentiranje stanja javne ceste ŽC2219

Javni poziv

JAVNI POZIV- evidentiranje stanja javne ceste ŽC2219

Županijska uprava za ceste KZŽ poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa nekretninama oznake kčbr. 1622, 2316, 1803, 1284, 1264/5, 1285, 1286/5, 2283, 2286, 2276, 2275/1, 2295/1, 2306/1, 2303 i dr., k.o. Kraljev Vrh da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake ŽC2219 (Stubičke Toplice (DC307) – Pila – A.G. Grada Zagreba)) dionica 003, na dijelu od st. 1+618 km do st. 13+669 km, duljine  12051 m.

Geodetsko snimanje izvedenog stanja i označavanje granica javne prometnice vršiti će se 28. i 29. kolovoza 2023. godine u vremenu od 8.00 do 16.00 sati. Snimanjem se obuhvaća izvedeni kolnik, bankina, sustavi oborinske odvodnje (rigoli, cestovni jarci, slivnici i sl.), nasipi, pokosi, odnosno svi dijelovi javne ceste temeljem članka 4. Zakona o cestama (NN NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23), te granice katastarskih čestica uz prometnicu.

Javni poziv možete pogledati OVDJE.

 Skip to content