Javni poziv – izvedeno stanje javne ceste Ž2221

JAVNI POZIV

Javni poziv – izvedeno stanje javne ceste Ž2221

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama, kčbr.: 339/1, 313/1 i 1208 k.o. Marija Bistrica te nekretninom  kčbr. 792 k.o. Poljanica Bistrička da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake Ž2221 (Marija Bistrica (D29) – Globočec), dionica 001, st. 0+000 km do st. 0+565 km i dionica 002, st. 0+000 km do st. 1+010 km, k.o. Marija Bistrica, ukupne duljine 1575 m te dionica 002, st. 1+010 km do st. 1+547 km, k.o. Poljanica Bistrička, duljine 537 m.

 

Geodetsko snimanje izvedenog stanja i označavanje granica javne prometnice vršiti će se 06. i 07. rujna 2021. godine u vremenu od 8.00 do 16.00 sati. Snimanjem se obuhvaća izvedeni kolnik, bankina, sustavi oborinske odvodnje (rigoli, cestovni jarci, slivnici i sl.), nasipi, pokosi, odnosno svi dijelovi javne ceste temeljem članka 4. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), te granice katastarskih čestica uz prometnicu.

Javni poziv možete pogledati ovdje: Javni-poziv-snimak-stvarnog-stanja-Z2221.pdf

 Skip to content