Privremeno zatvaranje za promet županijske ceste Ž2160

Zatvor kriz.Z2160 i nove spojne ceste

Privremeno zatvaranje za promet županijske ceste Ž2160

Dana 24.04.2021.godine (subota) izvođač radova COLAS Hrvatska d.d., Međimurska 26, Varaždin u vremenu od 10,00 do 14,00 sati zatvoriti će za promet županijsku cestu Ž2160 (Švaljkovec (D1/D35) – Sveti Križ Začretje (Ž2158) – Štrucljevo – Zabok (Ž2195)) (Ul.M.J.Zagorke) radi izvođenja radova ugradnje habajućeg asfaltnog sloja na raskrižju navedene ceste sa Spojnom cestom u izgradnji Zabok (D24) – Krapina (D1); 2. dionica od km 6+040 do km 10+870 (Sveti Križ Začretje – Velika Ves).

Radovi se izvode u sklopu gradilišta Spojna cesta Zabok (D24) – Krapina (D1), a investitor radova su Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb.

Za vrijeme zatvaranja predmetne ceste promet se preusmjerava relacijom (itinererom): Švaljkovec – Ciglenica Zagorska – Sveti Križ Začretje i obratno (državnom cestom D1, županijskom cestom Ž2158 i županijskom cestom Ž2160 i obratno.Skip to content