Privremeno zatvaranje za promet dijela Ž2226 u Humu Stubičkom

klizište Hum Stubički

Privremeno zatvaranje za promet dijela Ž2226 u Humu Stubičkom

Privremeno se zatvara za promet dio županijske ceste Ž2226 (Gornja Stubica (Ž2224) – Hum Stubički – Sekirevo Selo) u Humu Stubičkom, zbog izvođenja radova sanacije klizišta “Hum Stubički” u razdoblju od 24.08.2020. do 15.11.2020.godine.

Za vrijeme zatvaranja navedene ceste promet se preusmjerava relacijom (itinererom): Gornja Stubica – Hum Stubički – Sekirevo Selo i obratno (nerazvrstanom cestom od županijske ceste Ž2226 – Hum Stubički – zaselak Karlovići – do županijske ceste Ž2226 i obratno).

Izvođač radova je Fergy građenje d.o.o., Brezje 68, Gornja Stubica.

 Za korištenje nerazvrstane ceste k.č.br. 2603/2, k.o. Hum Stubički za obilazak ishođena je suglasnost na preusmjeravanje prometa (Odobrenje) KLASA: 340-01/20-01/004, URBROJ: 2113/05-04-20-1, izdana dana 18.08.2020. g. od strane nadležnog upravitelja nerazvrstane ceste, odnosno Općine Gornja Stubica.Skip to content