Javni poziv- izvedeno stanje javne ceste L22036

JAVNI POZIV

Javni poziv- izvedeno stanje javne ceste L22036

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa nekretninom kčbr. 2040 k.o. Dubrovčan, da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake L22036 (Sveti Križ (Ž2215) – Dubrovčan (Ž2191)) dionica 001, st. 0+000 km do st. 1+530 km, za kčbr. 2040 k.o. Dubrovčan, duljine 1530 m.

Geodetsko snimanje izvedenog stanja i označavanje granica javne prometnice vršiti će se 01.06.2021. godine u vremenu od 8.00 do 12.00 sati. Snimanjem se obuhvaća izvedeni kolnik, bankina, sustavi oborinske odvodnje (rigoli, cestovni jarci, slivnici i sl.), nasipi, pokosi, odnosno svi dijelovi javne ceste temeljem članka 4. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), te granice katastarskih čestica uz prometnicu.

Javni poziv možete pogledati ovdje: Javni-poziv-snimak-stvarnog-stanja-L22036.pdfSkip to content