Ostale novosti

    Na temelju članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije - pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2, od 27.12.2018.) i članka 7. Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada u županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije (Klasa: 003-05/19-01/02, Urbroj: 2140-12-04/1-19-1, od 29.07.2019.) ravnatelj Županijske...

Skip to content